Mediation

Wat is mediation?

Mediation is het onder leiding van een voorzitter (mediator) voeren van een soms moeilijk gesprek over dat wat er tussen mensen speelt. De mediation kan worden ingezet ter voorkoming van ruzie met elkaar, maar ook als het reeds ‘te laat’ is. Mediation vindt daarom altijd plaats op basis van vrijwilligheid. Pas aan de gemaakte afspraken zullen partijen zijn gebonden. Mediation kan plaatsvinden in een of meerdere sessies en volgt altijd een min of meer gestructureerd proces.

De mediatior is uw onpartijdige procesbewaker en gespreksleider. Het voordeel van mediation boven een rechtszaak is dat een rechtszaak  vaak veel tijd, geld en energie kost terwijl de uitkomst onzeker is en relaties  meestal onherstelbaar beschadigd raken.

Door middel van mediation helpt Familyfix partijen constructief met elkaar in gesprek te komen en samen de optimale win-winoplossing te bereiken. Daarbij  bepalen partijen met elkaar de oplossing en houden zij zelf invloed op het resultaat. Bij mediation zijn de kosten beperkt en is de kans groot dat u in korte tijd tot een voor beide partijen goede oplossing komt, met respect voor de onderlinge relatie.